Jogi Nyilatkozat

A "Spirit a Lélektársas" elnevezés és logó védjegyoltalom alatt áll. A védjegy jogszerű használója a Bíztató Studió Kft., és védjegy bármely engedély nélküli használata polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után.

A www.spiritsoulgame.com portál teljes tartalma, így különösen annak grafikus és szöveges elemei szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok a Bíztató Stúdió Kft. jogosultsági körébe tartoznak, kivéve, ha a konkrét esetben más forrás és szerzői jogi jogosult van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Szerzői jogi védelem alatt álló tartalom engedély nélküli felhasználása polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazását vonhatja maga után.

Linkek elhelyezése

A www.spiritsoulgame.com főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán a Bíztató Studió Kft. külön hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen tartalmi elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.spiritsoulgame.com oldalt valamely más weboldal részeként jelenítse meg.

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem szükséges engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) előzetes kifejezett engedély szükséges.

Képek felhasználása

A www.spiritsoulgame.com oldalon található képeket szerzői jog védi, azok felhasználása engedélyköteles, a szerzői jogi jogosult engedélye nélkül tilos a képeket bármely módon felhasználni, így különösen többszörözni, lementeni, terjeszteni és bármely kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb

Tilos a portál tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, többszörözni, terjeszteni, valamint bármely módon - így különösen kereskedelmi célra - felhasználni.

A portál tartalmi és formai alkotórészei felhasználási engedély esetén sem dolgozhatók át, változtathatók meg, és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

További kérdés esetén vagy felhasználási engedélyért forduljon kapcsolat oldalon!

Vonatkozó jogszabályok

Bármely felhasználásnak és az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a Büntető törvénykönyv (2012. évi C. tv.) és a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények vonatkozó rendelkezéseinek.